kalk hender

Våre turnkurs

Alle våre kurs passer for både nybegynnere og litt «øvede» og det går fint å delta på samme kurs flere ganger. Vi tilpasser øvelsesutvalget i størst mulig grad til den enkelte, slik at deltakerne får ”arbeidsoppgaver” ut i fra sitt nivå.  Kursene for barn varer i 60 minutter (Foreldre&barn, 50 min) og går over 12 uker. Kurstimene for voksne er på 75 minutter. Timene starter med en felles oppvarming, som ofte består av ulike koordinasjonsøvelser og litt ”bøy og tøy”.  I hoveddelen deler vi inn i mindre grupper og øver på ukens tema. Avhengig av alder og type kurs, er det en instruktør pr. 8-12 barn. Alle timene avsluttes med litt fri aktivitet i hallen hvor barna benytte kan hallen slik de ønsker. Instruktørene holder oppsyn med aktiviteten og er tilgjengelig hvis noen ønsker hjelp til å øve på et element.

I løpet av ett kurs skal barna ha vært igjennom de mest grunnleggende kroppsposisjoner og øvelser i turn. Barna skal lære seg øvelser de kan gjøre for å mestre håndstående, hjul og lignende.

 

Påmelding
Klikk på fanene under for mer info på de forskjellige kursene vi tilbyr:

Vi trener i hopp, skranke, bom og frittstående/trampolinebane. Fokus på koordinasjon og styrke samt grunnleggende posisjoner og elementer i turn. Vi øver mye på elementer som rulle, hode- og håndstående, hjul og deløvelser for salto og stift.

Vi trener i hopp, skranke, bom og frittstående/trampolinebane. Stort fokus på koordinasjon og styrke samt grunnleggende posisjoner og elementer i turn.
Dette turnkurset trener på elementer som rulle, hode- og håndstående, hjul, bakoverbro, flikk flakk, salto og stift. For god innøving av de ulike elementene deler vi disse inn i deløvelser, som vi senere setter sammen til et element (f.eks flikk-flakk)

Vi trener i hopp, skranke, bom og frittstående/trampolinebane. Stort fokus på koordinasjon og styrke samt grunnleggende posisjoner og elementer i turn.
Dette turnkurset trener på elementer som rulle, hode- og håndstående, hjul, bakoverbro, flikk flakk, salto og stift. For god innøving av de ulike elementene deler vi disse inn i deløvelser, som vi senere setter sammen til et element (f.eks flikk-flakk)

En videreføring av turnkurs 1, 7-10 år og 10 år og eldre.

Trener i hopp, skranke, bom, frittstående, trampolinebane og trampoline. Her stiller vi krav om at deltaker må beherske rulle, hjul, araber, stå greit i hode- og håndstående samt ha øvd en god del på salto og stift.
Vi begynner å sette sammen ulike elementer til kombinasjoner og serier.

Vi har valgt å slå sammen turnkursene 7-10 år og 10 år og eldre (begge turnkurs 2, for viderekomne).
Ved å slå de sammen vil det bli bedre trenertetthet i oppvarming og avslutning.
I hoveddelen av treningen vil de bli delt opp i grupper etter alder og nivå.

Her fokuserer vi mer på trampolineaktiviteten i tillegg til grunnleggende turnelementer.
Vi trener på trampoline, trampett, trampolinebane, tumbling og elementer i frittstående.
Kurset passer for deg som allerede gjør noen tricks på trampolinen hjemme eller driver med annen aktivitet som krever akrobatiske ferdigheter:)

En videreføring av turnkurs Tumbling&tramp.
Her stiller vi krav om at deltaker må beherske rulle, hjul, araber, stå greit i hode- og håndstående samt ha øvd en god del på salto og stift.
Vi begynner å sette sammen deløvelsene til elementer i form av kombinasjoner og serier.

 

Denne gruppen har timer tilpasset barnets behov for å utforske. Vi «animerer» miljøet i hallen på en slik måte at barnet får stimulert alle de grunnleggende motoriske ferdigheter. Foreldre er aktivt med i timen for å hjelpe sine barn. Veilederens rolle er å være behjelpelig med «opplæring» av foreldre slik at de kan bidra til å stimulere barnet på en best mulig måte ut ifra bevegelsesmulighetene i gymnastikk og turn. Timen er lagt opp med en blanding av «fri» aktivitet og felles aktivitet. Det kreves aktive/interesserte foreldre for at barnet på mest mulig måte skal kunne utvikle seg.

Dette er et turnkurs for de over 18 år. Kurset passer for både nybegynnere og for de som har erfaring fra turn tidligere. Vi trener mye på grunnleggende elementer, styrke og bevegelighet.
Vi har treninger i apparater som bom, skranke, hopp, tumbling/frittstående og trampoline.
Dette kurset trener 2 dager i uken og gjennomfører samme temaplan begge dager samme uke.
Ønsker du å turne mer enn 2 dager i uken, kan du benytte deg av vårt tilbud om fri trening 3 dager uken. Gruppen heter tricking/fritrening 16+.