turnjente
Klikk på fanene under for mer info på medlemskap:

Trenerstyrt aktivitet med fokus på grunnleggende elementer samt mye «fart og moro» for den hoppeglade 4-6 åringen.
Vi jobber etter en helhetlig langsiktig plan for grunnleggende turn.

Her er timen lagt opp etter at hvert enkelt individ er der for å lære. Våre veiledere jobber etter en års/periode/uke plan. Dvs at hver uke har ett fast tema, som for eksempel skranke, bom eller hopp.

Vi har satt opp målsetninger ut ifra hver enkelt aldersgruppe når det gjelder vanskelighetsgrad og elementer. Vi lærer barna deløvelser som de kan jobbe med og hjelper til med hovedøvelser som er vanskeligere. Det kreves målrettethet og bevisst innsats fra hvert enkelt barn for å kunne oppnå best mulig resultater. Det finnes selvsagt fremdeles rom for «lek og moro».

Her er timen lagt opp etter at hvert enkelt individ er der for å lære. Våre veiledere jobber etter en års/periode/uke plan. Dvs at hver uke har ett fast tema, som for eksempel skranke, bom eller hopp.

Vi har satt opp målsetninger ut ifra hver enkelt aldersgruppe når det gjelder vanskelighetsgrad og elementer. Vi lærer barna deløvelser som de kan jobbe med og hjelper til med hovedøvelser som er vanskeligere. Det kreves målrettethet og bevisst innsats fra hvert enkelt barn for å kunne oppnå best mulig resultater. Det finnes selvsagt fremdeles rom for «lek og moro».

Denne gruppen er meget «fargerik» Her rører det seg ett stort mangfold. Det er ungdom som har gått gradene innad i BASIS, eller ungdom som bruker gymnastikk og turn som ett supplement til annen idrett/aktivitet.(eks, kampsport, ski, dans med mer.) BASIS sin målsetning med denne gruppen, er å skape ett positivt ungdomsmiljø som trener sammen uavhengig av nivå/målsetning. Flexi 13+ trener 2 dager i uken a 90 minutter.

Tricking er en treningsdisiplin som kombinerer kampsport spark med flips og vendinger fra gymnastikk. Dette er en ”uorganisert” time med en instruktør tilstede som kan gi veiledning om akrobatiske elementer. Deltagerne lærer av hverandre og trener på de elementene en selv ønsker. Du må ikke være ”tricker” for å delta. Halltiden kan også benyttes til ”vanlig” turn. Tricking/fritrening 16+ trener 3 dager i uken.

Treningssenteret er et tilbud til alle over 16 år. Her har vi proffe tredemøller, spinningsykler, styrkeapparat og frivekter, samt en sone for funksjonell trening. Kort sagt alt som du trenger for en god treningsøkt. Samtidig kan du følge med på poden som trener nede i turnhallen:)

Våre medlemskap

Fleximedlemskap er vårt tilbud til de som ønsker å trene turn flere ganger i uken. Som fleximedlem kan man «flexe» mellom ulike dager og timer og medlemsskapet gir tilgang til alle timene som er satt opp på timeplanen for den aktuelle aldersgruppen. Det er satt opp flere tidspunkt for hver enkelt aldersgruppe gjennom uken, som fleximedlemskapet gir mulighet til å benytte seg av. Hvilke dager og tidspunkt for de ulike gruppene finner du i timeplanen.

Gruppene er delt opp etter alderen; 4-6 år, 7-9 år, 10-12 år og 13+ og Tricking/egentrening 16+. Flexi er et tilbud som alle kan delta på, men det er en fordel om man har gått et av våre turnkurs tidligere og har opparbeidet seg ett visst grunnlag (unntak er selvsagt 4-6 års gruppa).

Alle timer er ledet av våre instruktører og vi tilpasser øvelsesutvalget i størst mulig grad til den enkelte, slik at deltakerne får ”arbeidsoppgaver” ut i fra sitt nivå.
Timene starter med en felles oppvarming, som ofte består av ulike koordinasjonsøvelser og styrke. I hoveddelen deler vi inn i mindre grupper og øver på ukens tema. Avhengig av alder og gruppe, er det en instruktør pr. 8-12 barn. Alle timene avsluttes med litt fri aktivitet i hallen hvor barna kan benytte hallen slik de ønsker. Instruktørene holder oppsyn med aktiviteten og er tilgjengelig hvis noen ønsker hjelp til å øve på et element.

BASIS arrangerer BASISmesterskap 2 ganger i året hvor fleksimedlemmer fra 7 år og oppover får mulighet til å delta i en oppvisningskonkurranse for å «måle» sine ferdigheter. Dette er også en mulighet til å vise frem sine ferdigheter for sine foreldre og andre i familien:)

For alle medlemskap har vi 5 måneders bindingstid. Ved innmelding mottar du giro inntil de 2 første månedene, og avtalegiro benyttes fra og med 3. måned. Medlemskapet gjelder inntil skriftlig oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden er 2 måneder.

Flexipartiene har treningstilbud hele året (vi følger skolekalenderen og det er egne treningstider i ferier o.l.) og vi har kontinuerlig opptak av nye medlemmer så lenge vi har ledige plasser. Vi har ikke mulighet til å reservere plasser på disse partiene.

 

Sjekk priser