Praktisk informasjon turnkurs vintersemester 2019

with Ingen kommentarer

Vårt vintersemester hadde oppstart i uke 3, 14. januar og varer til og med uke 15, uken før påske.

Nytt kurssemester har oppstart uken etter påske, uke 17. (Mandagskurs har oppstart i uke 18, grunnet 2. påskedag).

Lørdagskurs har trening som normalt i palmehelgen.