Amanda

Hovedansvarlig trener
  • Instruktør på Basis siden januar 2017.
  • Drevet aktivt med konkurranseturn innen apparatturn og troppsturn.
  • Går på Strinda videregående skole.