Christina

Daglig leder
  • Daglig leder.
  • Instruktør på Basis siden oppstart i februar 2005.
  • Utdannet personlig trener ved Akademiet for personlig trening.
  • Drevet aktivt med apparatturn og troppsturn, samt bakgrunn fra fotball og dans.
  • Instruktøroppdrag innen basistrening/turntrening for ulike idrettslag, klubber, skoler o.l.