Mattis

Trener
  • Instruktør på Basis siden april 2017.
  • Drevet med turn på Basis i 4 år.
  • Går på Strinda videregående skole.