Tone

Trener
  • Trent troppsturn i 5 år.
  • Tilknyttet Basis i 6 år som utøver og trener.